18 Dic

Cãtre praznicul Crãciunului

💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫
“Dumnezeu, asemănându-Se oamenilor, Sărăceşte în Trup pentru ca să ne îmbogăţească pe noi cu Mărirea Sa; şi Cel Neîncăput în peşteră Se naşte. Pe Acesta deci să-L primim cu gând credincios.”
💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.