01 oct.

Octombrie înveșmântat în iubirea Maicii Domnului

Împărăteasa lumii, își așterne peste inimile noastre slăbănogite,

Acoperământul dragostei veșnice în Hristos!

🍁🍃🍂🍃🍁
Un octombrie plin de lumină și bucurie tuturor!

14440989_1209103602483665_5250887323974250415_n

14480756_1209105785816780_7524262369169353914_o

🍂🍂🍂
“Bucură-te, preabunule Acoperământ,

căruia cu credință ne închinăm și noi, neamul creștinesc,

Bucură-te, bucuria noastră;

acoperă-ne pe noi de tot răul cu cinstitul tău Acoperământ!”
🍂🍂🍂

14495501_1209103605816998_1545735443816550085_n

30 set.

Acoperământul Maicii Domnului(1 octombrie)

Fiind de faţă şi mulţimea poporului la ceasul al patrulea din noapte, Sfântul Andrei, cel ce era întru totul al lui Hristos, şi-a ridicat ochii în sus şi a văzut-o pe Împărăteasa Cerului, pe Acoperitoarea a toată lumea, Prea Sfânta Născătoare de Dumnezeu, stând în văzduh şi rugându-se, strălucind ca soarele şi acoperind poporul cu cinstitul său Omofor.

14440847_1268841649845842_8423462780801916541_n

14390718_1110764719001351_626807095149897601_n

14424888_1259668567429817_1247630276240544148_o

30 set.

Iertăm și mai ales, uităm?… Oare?

14390718_1110764719001351_626807095149897601_n

– Dacă eşti certat cu cineva şi vorbeşti cu el, dar el totuşi nu vrea să răspundă, ce trebuie să facem în acest caz?

– Dacă a intrat diavolul atât de tare în inima lui şi nu te iartă, oricine ar fi – cumătru, cuscru, soră, frate –, trebuie să-i zici de trei ori: „Iartă-mă, frate, pe mine păcătosul şi Dumnezeu să te ierte!”

 

– Dar dacă după aceasta tot te urăşte şi nu te iartă?

– Dacă îţi ceri iertare de trei ori şi nu te iartă, păcatul rămâne asupra lui. Dar tu să-ţi faci datoria şi până de trei ori să-ţi ceri iertare. Dacă nu te iartă, rămâne greutatea asupra lui şi tu roagă-te pentru el şi urmează sfatul preotului tău.

Extras din Ne vorbește Părintele Cleopa, ediția a 2-a, vol. 3, Editura Mănăstirea Sihăstria, Vânători-Neamț, 2004, p. 138

27 set.

În căutarea apropelui pierdut

“Puterea celui care nu judecă este atât de mare,

încât, cu adevărat, păcatele pe care le iartă el aproapelui,

le iartă și Dumnezeu.”

Savatie Baștovoi

14494838_1205542189506473_1696556172578075115_n

27 set.

Stăpâna lumii, Stăpâna toamnei

14448965_1205115572882468_6101678608549464080_n

14457534_1205115616215797_7216512353580514306_n

14469488_1205085999552092_6277936773496463450_n

25 set.

Per un diumenge tranquil

14364838_701391683346864_3755514890645482688_n

14448840_702953883190644_3037734739250458244_n

14463246_702987189853980_2014697110356045919_n

25 set.

Un gând de…toamnă

“Nimeni nu va putea vreodată să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu,

nici moartea, nici viața, nici măcar îngerii.”

14368694_1203663123027713_5522888733526494669_n

24 set.

Toamna la porțile inimilor…

14355009_1202583273135698_5105950831117928051_n

14355133_1124236460994893_4474244043059711038_n

14463125_1202481049812587_9101112144268460183_n

24 set.

Când ne mângâie Dumnezeu

“Când un om cade, fiind cuprins şi doborât de păcat, când îl mustră conştiința, amintindu-şi necontenit păcatul, când este sufocat de tăria tristeții, când arde în fiecare zi şi nu găseşte nici o mângâiere, deşi îl mângâie mulți, atunci, dacă intră în biserică, pe nesimțite se mângâie şi pleacă liniştit, auzind că mulți sfinți au căzut şi s-au ridicat şi au ajuns din nou la cinstea de mai înainte.

Ne ruşinăm de multe ori să spunem oamenilor păcatele noastre; dar chiar dacă le-am spune, mângâierea lor nu ne e de mare folos, dar când ne mângâie Dumnezeu şi ne atinge inima, atunci e izgonită iute toată tristețea adusă de satana.”

Sfântul Ioan Gură de Aur

14441101_1202732819787410_6307909119253145511_n

23 set.

Dacă primești, să dai.

14441022_1202390163155009_4078544273583091435_n

14358626_1202390863154939_6863844783683697014_n

21 set.

Gând pentru departele

 Să dăruim celor aproape sau departe de noi…

măcar și o frunză,

măcar și un măr,

măcar și o adiere de toamnă…

Tuturor celor născuți în septembrie…La mulți ani binecuvântați! 

14368809_927694024040947_3227555280106752306_n

14322613_1784216331791249_6485341408210542729_n

14441214_1275109662499912_1561300534699538225_n

20 set.

Toamna să ne atingă inimile tuturor

14390900_1198456583548367_6720627599455213288_n

14322409_1197210497006309_1246296502334943195_n

14322664_1192282047499154_6933173873651865671_n

20 set.

Cuvântul care zidește

sămânța învierii, arvuna vieții veșnice, „leacul nemuririi”
Părintele Petroniu Tănase
14292524_1197210590339633_5752726036932728726_n
20 set.

Nu se poate Maria fără Marta

14344765_1199237720136920_7512659944301612184_n

Tradiţia stă, deci, sub semnul întregului tezaur de norme, risipit în toate scrierile Părinţilor şi în tradiţia orală, şi în viaţa de obşte şi, mai ales, sub semnul duhovnicului. Atâta vreme cât vor mai fi duhovnici, tradiţia va trăi. Ei se vor ocupa mereu de rânduiala interioară, cea care contează, şi mult mai puţin de cea exterioară şi care merge şi singură, după ce şi-a intrat în ritm şi trăieşte din moştenirile înaintaşilor.

Şi Mântuitorul S-a oprit cu precădere la partea Mariei. A Martei merge oricum. Trăim, muncim, ne hrănim; cealaltă se ocupă cu partea de surplus. N-am putea face însă din Marta simbolul vieţii active, şi din Maria al vieţii contemplative, cum a făcut, cel dintâi, Origen. Una fără alta nu se poate. Şi mai ales nu se poate Maria fără Marta! O Martă e întotdeauna necesară Mariei.Marta poate trăi şi singură. E drept că partea Martei e mai simplă. A Mariei e mai pretenţioasă, mai subtilă, am zice într-un termen modern, mai de fineţe şi de nuanţe.

Lucrarea Martei e una, a Mariei alta. La aceasta de a doua se referă Sfinţii Părinţi însă, cu precădere, tocmai pentru că e mai complicată. „Pune îndată rânduială în lucrarea ta”, îndeamnă Sfântul Isaac Sirul, dar e evident că aici nu e vorba de „Regula” în sens basilian sau apusean.

(Antonie Plămădeală, Mitropolitul Ardealului, Tradiţie şi libertate în spiritualitatea ortodoxă, Editura Pronostic, Bucureşti, 1995, pp. 70-71)//doxologia.ro

20 set.

Încetaţi să mai faceţi răul!

14369874_1199239996803359_5923087835613902279_n

Atotbunul Dumnezeu, prin acele înfricoşătoare „Vai”-iuri, nu i-a înfierat pe desfrânaţi, pe adulteri, pe tâlhari sau pe furi (nu că aceştia ar fi meritat laude!), ci pe oameni care erau vestiţi pentru virtutea lor – pe farisei (Matei 23, 13-33): „Vai vouă, cărturarilor şi fariseilor făţarnici! Că semănaţi cu mormintele cele văruite, care pe din afară se arată frumoase, înăuntru însă sunt pline de oase de morţi şi de toată necurăţia. Aşa şi voi, pe din afară vă arătaţi drepţi oamenilor, înăuntru însă sunteţi plini de făţărnicie şi de fărădelege!” (Matei 23, 27-28).

Dumnezeu, prin Prorocul Isaia (secolul al VII-lea î. Hr.), adresându-Se poporului iudeilor şi cârmuitorilor lui, i-a numit „căpetenii ale Sodomei şi popor al Gomorei” (Isaia 1, 10). I-a numit pe conducătorii iudeilor căpetenii ale Sodomei, asemănându-i cu cârmuitorii destrăbălaţi ai Sodomei, iar pe poporul iudeu l-a numit „popor al Gomorei”, asemănându-l cu poporul desfrânat al Gomorei! Dar de ce?

Poate trupurile lor erau curate de împreunarea cu bărbaţi, de ucideri, de desfrânări, însă sufletul lor era plin de viclenie: „Spălaţi-vă deci şi curăţiţi-vă! Luaţi dinaintea ochilor Mei faptele rele pe care le-aţi făcut! Încetaţi să mai faceţi răul!” (Isaia 1, 16).

Atât de mult „cântăreşte” înaintea lui Dumnezeu curăţenia noastră sufletească!

(Arhimandrit Vasilios Bacoianis, Nu te mai suport! – Arta împăcării cu tine însuţi şi cu ceilalţi, traducere din limba greacă de Pr. Victor Manolache, Editura de Suflet, Bucureşti, 2011, pp. 23-24)//doxologia.ro

14 set.

Înălțarea Sfintei Cruci la parohie

14344090_1194907467236612_696572311567991350_n

14330117_1194907470569945_4166031539910442531_n
14364641_1194907437236615_1719782426731476239_n

14368724_1194907430569949_3130798714755567299_n

14364876_1194907510569941_8700853502532697724_n


14370400_1194907517236607_872883988080406303_n

13 set.

Crucii Tale, ne închinăm, Hristoase!

14 septembrie, Înălțarea Sfintei Cruci,

ne readuce încă odată aminte de Cruce,

Înviere și Viața veșnică, Hristos!!!

14316700_1194055150655177_3356209407960007210_n

14355756_1194055143988511_8081787577447520064_n

14369922_1194055160655176_9207362084586653241_n

Crucea este păzitoarea a toată lumea; Crucea, podoaba Bisericii;

Crucea, întărirea credincioșilor;

Crucea, slava îngerilor, iar demonilor rană (de două ori).

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. și acum si pururea și în vecii vecilor. Amin.

Crucea se înalță astăzi, și lumea se sfințește.

Că Cel ce șade împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt,

pe dânsa mâinile și-a întins; și toată lumea ai tras-o la cunoștința Ta, Hristoase.

Deci pe cei ce nădăjduiesc în Tine, învrednicește-i de dumnezeiasca Ta slavă.

13 set.

Lege nouă ne-a dat: să ne iubim unii pe alţii.

Să ai în mână, în loc de piatra care doboară, iubirea care iartă!

Dar de asta a venit Hristos, ca să ne ia piatra din mână şi să pună  în loc inima noastră.

De fapt, ar trebui să fie omorâţi şi cei care se căsătoresc cu cei de altă credinţă, cei care nu duc sângele la Templu (Levitic 17, 4). Şi ar mai fi o grămadă de pricini de moarte, dintre care, măcar una, se potriveşte şi cititorului acestei cărţi…

Dacă Leviticul ar fi rămas în vigoare, atunci ar fi trebuit să fim omorâţi toţi cu pietre de iudei, ca păgâni. Dar de asta a venit Hristos, ca să ne ia piatra din mână şi să pună în loc inima noastră. Lege nouă ne-a dat: să ne iubim unii pe alţii (Ioan 13, 34).

(Ierodiacon Savatie Baştovoi, În căutarea aproapelui pierdut)

14358981_1195012773892748_7797336836476352891_n

12 set.

Măsura suferinței

Ce să facem atunci când simțim că suntem încercați la maximum?

14232416_1192281997499159_3305021622215916444_n

Măsura suferinței este și măsura încrederii pe care Dumnezeu o are în tine, suflet slab, păcătos, neputincios, dus la limită, dincolo de limită! Formulă de scăpare nu este. Dacă vreți ca formulă un singur cuvânt ar fi: asumare. Să ne asumăm acel moment, în încrederea în acel Dumnezeu care ne iubește.

Vorbiți despre acele momente când suntem duși până la limită, până la capătul puterilor noastre și, îndrăznesc să adaug: dincolo, dincolo de limită. Nu pot să vă dau o formulă, că formulă nu există și căutarea unei formule de ieșire este conținută în prima cădere, a lui Adam. Adică nu aștepta ca Dumnezeu să faca ceva care să te îndumnezeiască: „mănâncă tu din chestia aia și automat ți se vor deschide ochii și vei deveni ca Dumnezeu!” Nu există! Formulă, formalism, formă, formalitate. Nimic din lucrurile acestea nu pot mântui. Ce mântuiește este o relație personală între persoana ta și Dumnezeu ca Persoană, asta este ce mântuiește.

Voiam să spun că în momentele în care ești dus la limită sau poate dincolo de limită, aș vrea să vă împărtășesc și lucrul acesta, pe care de la Parintele Sofronie l-am învățat: nu uitați – Dumnezeu să vă pună în inimile voastre – ca asta înseamnă și măsura încrederii pe care Dumnezeu ți-o arată! Deci, măsura suferinței este și măsura încrederii pe care Dumnezeu o are în tine, suflet slab, păcătos, neputincios, dus la limită, dincolo de limită! Iar când zic „dincolo de limită” cred că este și o realitate. Și acest „dincolo” este fiindcă duhovnicia noastră, călătoria noastră din neființa noastră – pe care încă o purtăm cu noi în devenirea noastră – prin asta mergem mai departe, transcendem – în momentele neființei noastre de multe ori – limitele noastre, ne duce Dumnezeu dincolo de limită, dar, ni se lărgesc limitele. Și dacă avem răbdare în momentele alea… Și ce răbdare? Zi: „Doamne!” Și dacă nu poți să zici nimic, măcar nu uita că te iubește acel Doamne! Simți că nu există? Nu importă! Poți să simți tot ce vrea dracul să simți, dar continuă. Treci pragul acela și o să vezi că limitele ți s-au lărgit până când devenim nelimitați, așa cum e Dumnezeu. Or, pierderea limitelor, depășirea limitelor, câteodată trece prin momente extreme.

Astea două lucruri aș vrea să vă împărtășesc: că formulă de scăpare nu este. Dacă vreți ca formula un singur cuvânt ar fi:asumare. Să ne asumăm acel moment, în încrederea în acel Dumnezeu care ne iubește, răspunzând cu încredere la încrederea pe care Dumnezeu ne-o arată ca să ne trateze în felul asta.

(Părintele Rafail Noica, Cuvinte duhovnicești, Extras din conferința Criza în Biserică, Alba-Iulia, 2003) 

12 set.

Și dacă e septembrie, începe…Școala!

Drum binecuvântat tuturor care se întorc dinnou pe potecuțele cărților,

pe cărările școlii!

Înțelepciune, minte deschisă,

tenacitate și bucurie în agoniseala buchiilor vechi și noi!

📒🍎🍏📕🙃
Bon i feliç començament a l’escola!

14264990_1192347900825902_4884605917712249291_n

14322498_1192348207492538_7445020858706946053_n

14264947_1192348107492548_3496142536588590483_n

 
10 set.

Litere de folos

Tăcerea devine un spectacol! (Cervantes)

14212011_1190277907699568_3428304039754348596_n

14291852_1190277831032909_4213044206573095944_n

14292492_1190277967699562_569832594156342228_n

10 set.

Iertând vom iubi…Iubind vom ierta…dinnou!

🍂🍂“Iubirea se întoarce la cel ce iubeşte,

bucuria se întoarce la cel ce dăruieşte.” 🍂🍂

189718_105374389545407_4828337_n

14224785_1190467637680595_6557615438527568656_n

14202773_1190467584347267_1675594282406437552_n

10 set.

Gând pentru… Departele!

Măicuța Domnului să ne fie tuturor, reazem în furtunile vieții!

14199626_1189510651109627_2572758412505443234_n

14212597_1189510664442959_491254381826228935_n

14233016_1189555994438426_8915756127143965420_n

07 set.

Bucuria toamnei, Nașterea Doamnei și Împărătesei lumii!

8 septembrie – Naşterea Maicii Domnului

10635864_819793994719575_6651190746733210077_n

Nasterea Maicii Domnului, praznuita de Biserica pe 8 septembrie, este prima mare sarbatoare din anul bisericesc. Sfanta Scriptura nu ne ofera informatii despre Nasterea Maicii Domnului. Acest eveniment este relatat in scrierile apocrife. Protoevanghelia lui Iacov, o lucrare iudeo-crestina din secolul al II-lea, ofera mai multe amanunte despre originea si copilaria Maicii Domnului. Potrivit cercetatorilor, fragmentul care face referire la Fecioara Maria a fost scris in jurul anului 140.

Tatal Fecioarei Maria se numea Ioachim si era din semintia lui Iuda. Sotia lui Ioachim era Ana, fiica preotului Matthan. Erau in varsta si, fiind lipsiti de copii, erau priviti de ceilalti ca blestemati. Astazi, atat de mult si-a schimbat lumea “fizionomia”, incat considera ca esti cel putin ciudat daca ai prea multi copii. Lumea e intoarsa si asta pentru ca nu mai vede dincolo de ea. Ioachim si Ana nu sunt resemnati, nu-si spun “nu mai avem ce face”, ci indraznesc sa-I ceara lui Dumnezeu ceea ce noi definim a fi imposibil: sa fie parinti la o varsta inaintata. Acestia depasesc rigorile stiintei – “nu ai voie sa nasti decat pana la varsta X”. Nu se tem ca vor naste un copil cu probleme si asta pentru ca Il asaza pe Dumnezeu in aceasta lucrare. Sfantul Ioan Damaschin spune ca firea celor doi s-a biruit prin har si a ramas supusa. Nu a luat-o inaintea harului. A asteptat neroditoare, pana cand harul a inflorit rodul.

Evanghelia apocrifa a vietii Maicii Domnului ne spune ca Ioachim a zis catre sotia sa, Ana: “Pe mine nu ma indeamna inima sa mai intru in casa mea. Ma duc la munte si acolo voi posti si ma voi ruga lui Dumnezeu sa ne daruiasca un copil”. Ceea ce este minunat e faptul ca Ioachim nu spune cat va sta. Nu se duce sa-I ceara lui Dumnezeu cu jumatati de masura.

Iar Ana, devenind una cu sotul ei, nu ramane indiferenta fata de gestul lui Ioachim, ci incepe si ea sa se roage lui Dumnezeu cu durere si cu multe lacrimi, zicand: “Doamne, Atottiitorule, Cel ce numai cu cuvantul ai facut cerul si pamantul si toate cate se vad; Cel ce ai zis fapturilor Tale sa traiasca si sa se inmulteasca; Cel ce ai binecuvantat pe Sarra, femeia lui Avraam, si a nascut pe Isaac la batranete si ai daruit Anei fiu, de a nascut pe Samuel proorocul, da-mi si mie roada pantecelui meu si nu lasa sa fiu de ocara intre oameni, ca de voi naste fiu sau fiica, il voi inchina Tie cu toata inima si-l voi da sa slujeasca in biserica slavei Tale” (I Regi 1, 11).

Ingerul Gavriil se va arata fiecaruia, spunandu-le ca rugaciunea lor nu a fost trecuta cu vederea si ca Dumnezeu le va trimite binecuvantarea Sa. Tot el le-a vestit ca acest prunc se va umple de Duhul Sfant din pantecele mamei sale si ca va fi un vas ales lui Dumnezeu. (Luca 1, 4-23).

14199379_389716537818619_58887725698905937_n

02 set.

Stãpâna lumii se îmbracã în veșmintele toamnei!

14045931_1183906798336679_3923742998890449899_n

14232459_1183906858336673_3018354989478118667_n

14212025_1183906918336667_5021641231906100175_n

01 set.

Bon dia Setembre!

14141486_1180996968627662_5705117337252326124_n

14141603_1182897318437627_7773129212741820771_n

14141823_1180996971960995_8898453916767183003_n

01 set.

Iubirea te aseamănă cu Dumnezeu

14095904_1180996975294328_6764292315505915721_n

Iubirea te aseamănă cu Dumnezeu, care este Dragoste. Fiind asemenea cu Dumnezeu, ajungi la cunoştinţa lui Dumnezeu şi a purtării lui de grijă. De aici izvorăşte răbdarea şi negrija cea bună. Un astfel de om nu se tulbură zădarnic pentru păcatele altora, ci îi vede pe toţi sfinţi, ştiind că Dumnezeu poate să-i preschimbe pe toţi cu harul Său, dacă nu acum, pe viitor.

Nu este cicălitor, nu se grăbeşte să-i mântuiască pe ceilalţi, ştiind că aceasta stă în puterea lui Dumnezeu, dar nu a lui. Se roagă pentru toată lumea, crezându-se pe sine mai păcătos decât toţi oamenii. Este aspru cu sine, dar îngăduitor cu ceilalţi. În acest fel, omul propăşeşte şi se permanentizează în nepătimire şi dragoste.

(Părintele Selafiil, Dragostea care nu cade niciodată, Editura Marineasa, Timișoara, 2001, p. 13)

01 set.

Iartă cu milostivire

cereals-field-grain-1589

Eu mă ştiu pe mine iarbă uscată şi ca o floare a crinilor câmpului pe care Dumnezeu o crește și o îmbracă, așa viața mea se dezleagă, făcându-se pământ. Căci în ce chip iarba câmpului care astăzi este şi mâine se aruncă în cuptor, la fel şi moartea îi trage pe toţi cu sila la ea, cu lacrimi jalnice. Amânarea pocăinţei până la vremea morţii mă amăgeşte. Dar când mă gândesc la păcatul meu, mă tem să mor. Şi când mă pocăiesc, cele desfătătoare ale lumii acesteia îmi trec pe dinainte. Şi având în minte bătrânețea, mormântul morţii mă trage la judecată, gol de porunci şi ne­pregătit, cărămidă am făcut, şi după o vreme voi pieri şi în pământul din care am fost luat mă voi întoarce.

Pom înfloritor m-am arătat iar acum, stricat fiind din pricina învechirii, voi fi tăiat spre ardere. Grâu albit sunt şi de îngerii secerători voi fi secerat. Teme-te, o, suflete al meu, de slujitorii purtători de foc, care, în strâmtorarea aceea, vor veni la tine. Pe cei ce nu pot fi linguşiţi, să ţi-i faci prieteni prin lepădare de cele lumeşti mai înainte de ceasul al doisprezecelea. Ruşinează-te, o, suflete al meu, pocăindu-te în viaţă, ca să nu cazi mai pe urmă în mâinile vrăjmaşului. Iartă cu milostivire, din nepătimire, şi îmblânzeşte din urgia lor feţele îngerilor cele în chipul fulgerului. Miluieşte, o, suflete al meu, ca să fii miluit, şi mângâie pe săracii împuţinaţi la suflet, ca, fiind izbăvit prin acestea din moarte şi din lacrimi, să fii dus în tărâmul celor vii, la odihnă, pentru că ai fost bineplăcut înaintea Domnului.

(Sfântul Simeon Stâlpnicul din Muntele Minunat, Dorind frumusețea Mirelui Celui fără de moarte, Viața și cuvinte de folos, Editura Doxologia, Iași, 2013, pp. 67- 69)

29 ag.

Sfeșnicul de dinaintea Luminii, Proorocul Ioan!

14095829_1180289598698399_8218943932120098034_n

29 ag.

Mărita tăiere a Înaintemergătorului Ioan

“Mărita tăiere a Înaintemergătorului, rânduială Dumnezeiască a fost, ca şi celor din iad să propovăduiască venirea Mântuitorului. Să se tânguiască Irodiada, care a cerut ucidere fărădelege, că nu Legea lui Dumnezeu, nici viaţa cea vie a iubit, ci pe cea amăgitoare şi vremelnică.”

14079709_1180137565380269_8494614688308743910_n

14199473_1180137522046940_4324629157484444734_n

14068292_1180137515380274_9213758430898809802_n

29 ag.

29 august, Tãierea capului Sf. Prooroc Ioan Botezãtorul

14191978_1180075015386524_4173397574568559401_n

14191978_1180075045386521_8010077291342238900_n

14199682_1180075055386520_4739552021862951607_n

15 ag.

15 august, Adormirea Maicii Domnului la Girona

Prăznuirea Adormirii Maicii Domnului

în comunitatea noastră!

Nădejde și bucurie tuturor!

1

2

3

4

5

6

7

8

visita album: https://goo.gl/photos/sXuonmSe412KYRbd9

14 ag.

“Cartea curată, În care cu trup s-a scris Cuvântul”

13900138_1167644773296215_327551377665919985_n

“Cartea curată,
În care cu trup s-a scris Cuvântul,
Se închide şi se mută, puindu-se
Întru ale Fiului curate mâini.”

Praznic cu bucurie!☀️

13938573_1167644769962882_2986983935345540427_n

14 ag.

Prohodul Maicii Domnului în comunitate(14 august)

Înaintea prăznuirii Adormirii Născătoarei de Dumnezeu

Mulțumim tuturor celor care au ajuns la Prohod.

Maica Domnului să bucure inimile tuturor!

13934904_1167581469969212_186642646588712484_n

13963087_1167581286635897_3240681477667854323_o

13995552_1167581326635893_4318386652374959001_o

14034782_1167581676635858_2471057407208234432_n

14039951_1167581206635905_5385655114637495993_n

14045666_1167581613302531_6361880667954929619_n

14045808_1167581669969192_7366796207910835632_n

13879311_1167581476635878_7135552885485085130_n

13891846_1167581559969203_1510281324318371145_n

13892366_1167581616635864_3283882362813437348_n

13906676_1167581723302520_8257889438550212289_n

13912365_1167581339969225_996229676684061590_n

 13912379_1167581239969235_7513578381676255415_n

13912879_1167581133302579_4132206632010643183_n

13920637_1167581116635914_8548889410654086985_n

13900274_1167581083302584_8377412101644069702_n

13924891_1167581546635871_3753615397084174608_n

13925332_1167581396635886_7492881064578450686_n

13921080_1167581943302498_5439484482817309712_n

13921174_1167581813302511_776402875392269401_n

14034971_1167581816635844_1756835650858951682_n

14034971_1167581843302508_821489292130031756_n

13902672_1167581956635830_8258618563323641221_n

v isita album: https://goo.gl/photos/5VSzv9y1oXhe7mZ1A

 
 
14 ag.

Nădejdea la Maica Domnului

“Prea curată Maică
Prea cinstită Sfântă,
După strălucit-acum adormirea ta,
Apără pe cei ce cred întru Hristos.”

14021644_1167640149963344_8847637514768353713_n

13925099_1167640163296676_6797720451860776076_n

13934793_1167640169963342_3169281679151707307_n

14 ag.

Candela luminii, Născătoare de Dumnezeu

„Candela luminii
Prea Curată Pruncă,
Nu ne lăsa uitării”.

13882550_1166408706753155_8178852642147592523_n

72523_adormirea-maicii-domnului

13932664_1165547783505914_5668854899005776620_n

14 ag.

Gând pentru…Departele!

Pregătiți pentru praznicul Adormirii Maicii Domnului!

În această seară de la 18.30, Prohodul Maicii Domnului!

Vă așteptăm cu drag, ca întotdeauna!🌺

13962503_1167242260003133_301911110034465052_n

13914116_1165547316839294_3703960865614402688_o

13988242_1167242363336456_1241087417834437941_o

12 ag.

Nădejdea la Maica Domnului

Să călătorim cu nădejde către Poarta Raiului,

Preasfânta Născătoare de Dumnezeu!
⛵️💙⚓️

13902836_1165835250143834_1748772123036372555_n

Maica Domnului Vladimir

13912853_1165835273477165_7828732094583370246_n

10 ag.

Gând pentru…Departele

Câteva zile pânã la praznicul Adormirii Maicii Domnului!🌺

13925005_1163134147080611_3022770048024777499_n

13907170_1163134160413943_307947140476103763_n

13912587_1163134157080610_7049412991090332665_n

10 ag.

Bucură-te, nenuntită, mântuirea lumii

“Izbăvește de nevoi pe robii tăi, Născă­toare de Dumnezeu, că toți, după Dumnezeu, la tine scăpăm, ca și către un zid nestricat și folositor.”

“Bucură-te, ceea ce singură ai odrăslit trandafirul cel neveștejit, mărul cel înmiresmat, bucură-te, ceea ce ai născut buchetul Împăratului tuturor, bucură-te, nenuntită, mântuirea lumii.”

13882695_1164107680316591_1947926977272848624_n

13912891_1164107826983243_4286741800753957025_n

13900204_1164107906983235_2562535396669678324_n

10 ag.

Să urcăm pe Golgota spre Înviere!

“Înainte de a-ţi da crucea pe care o duci, Dumnezeu a privit-o cu ochii Săi cei preafrumoşi, a examinat-o cu raţiunea Sa dumnezeiască, a verificat-o cu dreapta Sa neajunsă, a încălzit-o în inima Sa cea plină de iubire, a cântărit-o cu mâinile Sale pline de afecţiune, ca nu cumva să fie mai grea decât o poţi duce. Şi după ce a măsurat curajul tău, a binecuvântat-o şi ţi-a pus-o pe umeri. Deci o poţi duce! Ţine-o bine şi urcă pe Golgota spre Înviere!” – Părintele Constantin Galeriu

13895200_1066103090134181_3115609066420768204_n

08 ag.

Despre îndelunga răbdare și smerenie

Te-a înjurat cineva? Tu spune-i cuvinte de laudă. Te-a lovit? Tu arată-i răbdare. Te-a scuipat şi te-a umilit? Tu gândeşte-te cine eşti, adică faptul că vii din pământ şi te întorci în pământ. Cine se va pregăti în acest mod va socoti mică orice jignire. Astfel, arătându-te pe tine indiferent la jigniri, nu numai că-l vei pune în încurcătură pe potrivnic, dar te vei arăta vrednic de o mare cunună. (…)

El te-a socotit neînsemnat şi fără slavă? Tu gândeşte-te că eşti „pulbere şi cenuşă” (Facere 18, 27), pentru că nu eşti mai presus decât Avraam, care s-a numit aşa pe sine. Te-a numit neştiutor şi sărac şi de nimic? Tu gândeşte-te că eşti vierme şi că vii din gunoaie, aşa cum a spus şi David (Psalm 21, 6).

Adaugă la acestea şi pilda lui Moise care, când i-au adresat cuvinte grele Aaron şi Mariam, nu s-a plâns lui Dumnezeu împotriva lor, ci s-a rugat pentru aceştia (Numeri 12, 1-13).

Vrei să fii următor al acestor prieteni ai lui Dumnezeu? Sau al celor plini de duhul vicleniei? Când simţi ispita să înjuri, gândeşte-te că eşti încercat. Astfel, vei merge de partea lui Dumnezeu, arătând îndelungă răbdare, sau vei alerga spre diavol, arătând mânie? Nu pierde ocazia să alegi partea cea bună. Pentru că ori îl vei folosi şi pe vrăjmaşul tău cu pilda blândeţii tale, ori vă veţi păgubi amândoi prin egoismul tău. (Sfântul Vasile cel Mare)

13872646_1058215617589595_6483990515918278498_n

06 ag.

Program liturgic(8-15 august)

adormirea_maicii_domnului

Miercuri, 10 august:
19.00 –Paraclisul Maicii Domnului 
20.00 – Taina Spovedaniei

Vineri, 12 august:
19.00 –Paraclisul Maicii Domnului 
20.00 – Taina Spovedaniei

Sâmbătă, 13 august:
19.00 –Paraclisul Maicii Domnului 
20.00 – Taina Spovedaniei

Duminică, 14 august:
8.00 – Utrenia
9.30 – Sf. Liturghie
18.30 – Prohodul Maicii Domnului(Denie)

Luni, 15 august, Adormirea Maicii Domnului:
9.30 – Sf. Liturghie.

06 ag.

În lumina Taborului

“Astăzi Hristos în Muntele Taborului a schimbat firea lui Adam,

luminând’o în chip de negrăit, cu dumnezeiască lucrare.”

13934577_1160771167316909_1280113441306314007_n

13876603_1160771230650236_7557508030595752997_n

13920817_1160771287316897_618006727571777991_n

05 ag.

“Schimbatu-Te-ai la Faţă în munte, Hristoase Dumnezeule”

schimbarea_la_fata

“Schimbatu-Te-ai la Faţă în munte, Hristoase Dumnezeule,

arătându-le ucenicilor Tăi slava Ta, pe cât li se putea.

Străluceşte şi nouă, păcătoşilor, lumina Ta cea pururea fiitoare,

pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Dătătorule de lumină, slavă Ţie.”13882256_1160341457359880_774481788854779646_n

05 ag.

Un gând pentru departele…de la Maica Domnului!

13668677_1160269707367055_6306563176849414480_o

13901438_1160269710700388_988034021068367837_n

13876149_1160269864033706_8862870286512653407_n

04 ag.

Nădejdea la Maica Domnului

“Folositoare și acoperământ vieții mele te pun pe tine,

Născătoare de Dumnezeu Fe­cioară.”

13938439_1158652490862110_3558862490046105582_n

13887130_1158653137528712_2687338798781362889_n

13903369_1157613607632665_5377271693089401135_n

02 ag.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește’ne!

13886483_1157612580966101_7431718803556635561_n

13912909_1157612587632767_6206741262571904694_n

1017185_693355577364570_7466866_n

02 ag.

Post binecuvântat!

13882450_1218119654887005_6802686178487229260_n

Două săptămâni de post și rugăciune

până la praznicul Adormirii Maicii Domnului(15 august)!

Post cu folos tuturor și ajutor spornic

de la Stăpâna și Împărăteasa cerului și pământului!🌹🌺🌸🌼☘

12472496_1157078407686185_7269816029703756995_n

30 jul.

Program liturgic (1-7 august)

Postul Adormirii Maicii Domnului

Prima săptămână, 1-7 august

Miercuri, 3 august:

19.00 – Paraclisul Maicii Domnului

20.00 – Taina Spovedaniei

Joi, 4 august:

19.00 – Paraclisul Maicii Domnului

20.00 – Taina Spovedaniei

Vineri, 5 august:

19.00 – Paraclisul Maicii Domnului

20.00 – Taina Spovedaniei

Schimbarea-la-Fata-727x1024

Sâmbătă, 6 august, Schimbarea la Față:

9.00 – Sf.Liturghie

19.00 – Paraclisul Maicii Domnului

20.00 – Taina Spovedaniei

Duminică, 7 august:

8.00 – Utrenie

9.30 – Sf.Liturghie