14 Abr

14 Abr

Vinerea Patimilor Domnului

Vinerea Patimilor Domnului…Nădejdea de biruință!
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
“Înţelegerea cea neînţeleasă a pătimirii Tale celei de voie n-au înţeles-o iudeii. Pentru aceea, când Te căutau pe Tine noaptea cu făclii, le-ai zis lor: „Eu sunt”; iar ei, deşi au căzut la pământ, după aceea Te-au dus legat la judecată. Dar noi, căzând cu umilinţă şi cu dragoste, strigăm Ţie:
Iisuse, Cel ce eşti Lumina lumii, ai fost urât de toată lumea cea vicleană;
Iisuse, Cel ce locuieşti întru lumina cea neapropiată, ai fost prins de stăpânitorii întunericului;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce eşti fără de moarte, de fiul pierzării ai fost dat la moarte;
Iisuse, Cel ce Te dăruieşti tuturor în dar, ai fost vândut pentru treizeci de arginţi;
Iisuse, Cel fără de vicleşug, de vânzătorul Iuda cu vicleşug ai fost sărutat;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, pomeneşte-ne întru Împărăţia Ta!
Iisuse, Cel ce Te-ai răstignit pentru noi, mântuieşte-ne!”

13 Abr

Sfânta și Marea Joi

Denia din Sfânta și Marea Joi, Girona 13 aprilie
✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨
“Ce-mi veţi da mie şi eu îl voi da pe El vouă?
Iar ei i-au dat lui treizeci de arginţi.” (Matei 26, 15)

10 Abr

Iată, Mirele Bisericii

✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨
“Iată, Mirele vine în miezul nopții
Și fericită e sluga pe care o va afla priveghind
Iar nevrednică-i aceea
Pe care o va afla lenevindu-se.
Vezi, dar, suflete al meu,
Cu somnul sa nu te îngreuiezi
Ca să nu te dai morții
Și afară de Împărație să te încui
Ci te deșteaptă, strigând:
Sfânt, Sfânt, Sfânt
Ești Dumnezeul nostru,
Cu folosințele celor fără de trupuri

Pentru Născătoarea de Dumnezeu
Miluiește-ne pe noi!”
✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨

10 Abr

Programul liturgic – Săptămâna Patimilor

✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨
Programul liturgic – Săptămâna Patimilor
(10 – 15 aprilie 2017)

Sfânta și Marea Luni, 10 aprilie
19:00h – Denie

Sfânta și Marea Marți, 11 aprilie
19:00h – Denie

Sfânta și Marea Miercuri, 12 aprilie
19:00h – Denie

Sfânta și Marea Joi, 13 aprilie
09:00h – Liturghia Sfântului Vasile cel Mare, unită cu Vecernia
18:00h – Denia celor 12 Evanghelii

Sfânta și Marea Vineri, 14 aprilie
10:00h – Vecernia – Scoaterea Sfântului Epitaf
19:00h- Denia Prohodului Domnului

Notă:
Așa cum ați fost îndemnați pe tot parcursul acestui Sfânt și Mare Post(40 de zile)
după rânduiala Sfinților Părinți, Taina Sfintei Spovedanii s-a făcut pâna în sâmbăta Floriilor.
Pentru Vinerea Mare, biserica parohială va rămâne deschisă permanent începând cu ora 08:00h
pentru toți cei care doresc să se închine la Sfântul Epitaf
(icoana punerii în mormânt a Mântuitorului).
Conform rânduielii din întreaga Biserică Ortodoxă, Vinerea Mare este zi aliturgică
(adică nu se săvârșește Sfânta Liturghie), deci nu se poate primi Sfânta Împărtășanie.

Sfânta și Marea Sâmbătă, 15 aprilie
09:30h – 10.30h – Împărtășirea copiilor

Restul zilei este rezervat pregătirilor necesare slujbei de Înviere.
✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨
Drum cu folos duhovnicesc spre Înviere!
✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨

07 Abr

Duminica Floriilor

“Bucură-te foarte, fiica Sionului, propovăduieşte, fiica Ierusalimului: iată, împăratul tău vine la tine drept şi însuşi mântuitor, blând şi călare pe asin şi pe mânz tânăr” (Zah. 9, 9).

07 Abr

Sâmbătă lui Lazăr

🌼🌼🌼Sâmbãta lui Lazãr…întâmpinarea Intrãrii Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos în Ierusalim🌼🌼🌼

“Îndată ce l-a chemat pe nume, Lazăr a ieşit viu din mormânt, revenind la această viaţă din care plecase, asemenea unui om trezit dintr-un somn adânc.”

07 Abr

Axion la Sâmbăta lui Lazăr

06 Abr

Sã ne bucurãm inimile!

…Sã ne bucurãm inimile…sosesc…
     🌸💞🌺FLORIILE🌺💞🌸

06 Abr

Când suntem nesiguri, sã ne întrebãm…

✨Dragostea ce ar face acum?✨

“Omul de azi tinde tot mai mult să nu mai creadă în cele pe care le porunceşte Dumnezeu, nu-şi mai răstigneşte mintea proprie, ci se lasă ispitit de o mentalitate dominată de plăcere sau de fuga de durere. Avraam nu a ezitat să împlinească porunca de a-şi sacrifica fiul, cuvânt nu doar greu, ci de-a dreptul absurd. Dar îngerul Domnului l-a oprit să ducă la capăt acest sacrificiu şi Dumnezeu l-a binecuvântat pe Avraam pentru credinţa lui cu daruri nenumărate. […]Pãrinţii de azi îşi „cruţă” copiii când nu-i învaţă deloc sau îi învaţă selectiv poruncile lui Dumnezeu, crezându-se mai buni decât străbunii lor, mai buni decât Avraam însuşi. Asta, când nu se cruţă pe ei înşişi de orice osteneală şi bătaie de cap, ucigându-i pe copii în pântece.
Nu avem credinţă, pentru că nu avem dragoste. Atunci, ce să facem, care este soluţia? Se spune că un monah se frământa văzând că el nu are o dragoste dumnezeiască în cele pe care le făcea şi, mai ales, pentru aproapele său. „Ştiu ce voi face – se lumină la un moment dat acest călugăr –, mă voi purta ca şi cum aş avea această dragoste”. Şi ni se spune că, după mulţi ani petrecuţi astfel, Dumnezeu l-a binecuvântat pe monahul râvnitor cu o inimă iubitoare, luminată din belşug de harul Duhului Sfânt. Aşa şi noi putem fi. Dacă vrem […]să să dobândim credinţa lui Avraam, să ne întrebăm mereu, în orice situaţie: „Oare Dragostea ce ar face acum?”. Dragostea dumnezeiască, nu cea deformată de noi cât să încapă în inimi mici şi minţi sucite. De modul în care răspundem la această întrebare depinde nu doar viaţa noastră de familie, nu doar viaţa societăţii întregi, ci însuşi modul în care vom petrece în veşnicie.”
Pr. Prof. Constantin Sturzu(extras din “Când suntem nesiguri, să ne întrebăm: oare Dragostea ce ar face acum?” doxologia.ro)

02 Abr

Program liturgic săptămâna a 6-a din Post

✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨
Program liturgic săptămâna a 6-a din Postul Mare
✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨
Miercuri, 5 aprilie
18.00h – Taina Sfintei Spovedanii

Vineri, 7 aprilie
18.00h – Taina Sfintei Spovedanii

Sâmbătă, 8 aprilie
(Sâmbăta lui Lazăr -pomenirea morţilor)
08.00h – Sfânta Liturghie
18.00h – Taina Sfintei Spovedanii

Duminica a șasea a Postului, 9 aprilie
Intrarea Domnului în Ierusalim – Floriile
(Dezlegare la pește)
08.00h – Utrenia
09.45h – Sf. Liturghie

Începutul Săptămânii Patimilor Domnului
19.00h – Denie

02 Abr

Duminica a 5-a din Post

Duminica a 5-a din Postul Mare
(a Sf.Cuv. Maria Egipteanca)
🏆✨🏆✨🏆
“Ev. Luca 7, 36-50
În vremea aceea unul din farisei L-a rugat pe Iisus să mănânce la el. Iisus a intrat în casa fariseului şi a şezut la masă. Şi iată o femeie din oraş, care era păcătoasă, aflând că prânzeşte în casa fariseului, a adus un vas de alabastru cu mir şi, stând înapoi lângă picioarele Lui şi plângând, a început să-I ude cu lacrimi picioarele şi cu părul capului ei să le şteargă; şi săruta picioarele Lui şi le ungea cu mir. Dar, văzând aceasta, fariseul care-L chemase a zis întru sine: omul Acesta, dacă ar fi prooroc, ar şti cine şi ce fel e femeia este aceasta care se atinge de El, ar şti că este păcătoasă. Atunci Iisus, răspunzând, a zis către el: Simone, am să-ţi spun ceva. Învăţătorule, spune, a zis el. Un cămătar avea doi datornici. Unul era dator cu cinci sute de dinari, iar celălalt cu cincizeci; dar, neavând ei cu ce să plătească, i-a iertat pe amândoi. Deci spune-Mi: care dintre ei îl va iubi mai mult? Simon, răspunzând, a zis: gândesc că acela căruia i-a fost iertat mai mult. Iar Iisus i-a răspuns: drept ai judecat. Apoi, întorcându-se către femeie, i-a zis lui Simon: vezi pe femeia aceasta? Am intrat la tine în casă: apă de spălat pe picioare tu nu Mi-ai dat, ea însă Mi-a udat picioarele cu lacrimi şi le-a şters cu părul capului ei; sărutare nu Mi-ai dat, ea însă, de când am intrat, n-a contenit să-Mi sărute picioarele; cu untdelemn capul Meu tu nu l-ai uns, ea însă cu mir Mi-a uns picioarele. Pentru aceea îţi spun: iertate îi sunt păcatele ei cele multe, căci mult a iubit. Iar cel căruia se iartă puţin puţin iubeşte. Şi a zis către ea: iertate îţi sunt păcatele! Atunci au început cei care şedeau cu Dânsul la masă să se întrebe în gândul lor: cine este Acesta care iartă şi păcatele? Dar Iisus a zis femeii: credinţa ta te-a mântuit, mergi în pace.”

 

09 Mar

Postul Mare – Program liturgic a treia și a patra săptămână

Program liturgic a treia și a patra săptămână

(13 – 26 martie)

Săptămâna a treia a Postului

Miercuri, 15 martie

1800 – Spovedanie

Vineri, 17 martie

1500 – Sfânta Liturghie a Darurilor mai înainte sfinţite

1800 – Spovedanie

Sâmbătă, 18 martie

0800 – Sfânta Liturghie şi pomenirea morţilor
1500 – Școala parohială

1700 – Spovedanie

Duminica a treia a Postului, 19 martie, a Sfintei Cruci

0800 – Utrenia
0945 – Sf. Liturghie

Săptămâna a patra a Postului

Miercuri, 22 martie
1500 – Sfânta Liturghie a Darurilor mai înainte sfinţite

Vineri, 24 martie
1800 – Spovedanie

Sâmbătă, 25 martie, Buna Vestire(dezlegare la pește)
0800 – Sfânta Liturghie şi pomenirea morţilor

1800 – Spovedanie

1900 – Sfântul Maslu
Duminica a patra a Postului, 26 martie, a Sf.Cuv.Ioan Scărarul
0800 – Utrenia

0945 – Sf. Liturghie

09 Mar

Cei 40 de Sfinți Mucenici din Sevasta

Azi, 9 martie, prăznuirea celor 40 de Sfinți Mucenici din Sevasta

“Veniți, popoare, să-i cinstim cu evlavie pe Sfinții lui Dumnezeu, pe cei patruzeci de Mucenici din Sevasta, care pentru lupta lor au dobândit cununi luminoase și nestricăcioase. O, voi, care vă bucurați de cinstirea întregii Biserici, care ați dobândit de la Dumnezeu darul facerii de minuni prin moaștele voastre, fiți ocrotitorii noștri, ai celor ce vă cinstim pomenirea. Rugați-vă pentru noi, fericiților Mucenici, ca să dobândim tărie în lupta cu patimile, răbdare în îndurarea necazurilor, credință nestrămutată în făgăduințele Domnului, smerenie adevărată și mântuirea sufletelor noastre. Nu ne lăsați pe noi să cădem fără de ridicare în adâncul deșertăciunii acestei lumi, nu ne lăsați să ni se împietrească de tot inimile în nepăsarea timpului în care trăim, nu lăsați să înghețe inimile în viforul acestui veac. Zid de apărare să fiți împrejurul nostru și loc de scăpare din cursele vrăjmașului.”

 

08 Mar

La mulți ani…8 martie!

“Mama ştie şi simte totul. Mama e ca o liturghie, jertfeşte jertfindu-se. Mama e candelă aprinsă, lumânare ce arde şi aduce lumina speranţei oriunde. Mama este o icoană ce o poartă fiecare în suflet. Mama este ca un duhovnic la care mereu găseşti iertare, chiar şi pentru lucrurile pe care nu le-ai făcut. Mama când se roagă, rugăciunea ei pentru fiu e foc ce mistuie întreg universul şi ajunge grabnic la Dumnezeu. Mama este fiinţa care „conduce” lumea. Ce făptură minunată e mama!”
(Hrisostom Filipescu)

06 Mar

Cuvântul care întãrește

“Care a fost mărturisirea lui Petru? A zis el oare: “Doamne am greșit că Te-am trădat, iarta-mă!”? Nu. Petru a mărturisit altfel, șocant pentru noi. Petru a zis: “Doamne, Tu știi toate, Tu știi că Te iubesc”. Așa să repeți și tu, chiar dacă nici tu nu o crezi. Să o spui, tocmai pentru că e o minciună, dar e o minciună care ai vrea să fie adevărată. Poate chiar e un adevăr, un adevăr la care puțini dintre noi putem ajunge, dar îl râvnim. Să plângi și să repeți minciuna aceasta lui Dumnezeu, să I-o spui în față: “Doamne, Tu știi toate, Tu știi că Te iubesc!” Dumnezeu știe păcatul nostru, Îl știa chiar mai înainte de a ne fi adus pe lume. Și totuși, El nu a împiedicat nașterea noastră. Oare nu arată asta încrederea lui Dumnezeu față de noi, oare nu arată marea nădejde pe care și-a pus-o El în noi? De ce să dezamăgim pe un om atât de minunat Care este Dumnezeu?” (extras din “Rușinea de dinaintea spovedaniei, Ieromonah Savatie Baștovoi)

02 Mar

Săptămâna Canonului cel Mare

“Apostoli, cei doisprezece de Dumnezeu aleși, aduceți acum rugăciune lui Hristos, ca să trecem toți curgerea postului, săvârșind rugăciuni cu umilință, și săvârșind virtuți cu osârdie; ca în acest chip să ajungem să vedem Învierea cea slăvită a lui Hristos Dumnezeu, slavă și laudă aducând.”
(din Canonul cel Mare)

02 Mar

Timp de rugăciune

“Ziditorule, făcându-mă lut viu, ai pus întru mine trup și oase și suflare și viață; dar, o! Făcătorul meu, Mântuitorul meu și Judecătorul meu, primește-mă pe mine cel ce mă pocăiesc.”
(din Canonul cel mare de pocãință)

01 Mar

Mărțișor cu flori de Rai

28 Feb

Cuvânt de întărire

🕊🌷🕊☘️🕊🌷🕊
“Nu vă supărați. Iertați. Iertați cu bucurie ca să fiți asemenea lui Hristos.[…]
Sufletele voastre să fie ușoare și inimile fierbinți. Iar Cel ce vede în ascuns, vă va răsplăti.
Iertați și binecuvîntați.”
Savatie Baștovoi
🕊🌷🕊☘️🕊🌷🕊

27 Feb

Post binecuvântat!

Post binecuvântat tuturor, însoțit pentru fiecare dintre noi, de cuvântul ziditor al Apostolului Bartolomeu către Cuviosul Iosif:
💫🕊🍃💫🕊🍃💫🕊🍃💫🕊🍃💫🕊🍃
„Să te binecuvinteze dreapta Atotputernicului Dumnezeu şi să izvorască din limba ta apele cereştii înţelepciuni. Inima ta să fie scaun al Sfântului Duh, iar cântările tale să îndulcească toată lumea!”

Icoana: Ioan și Camelia Ionescu Popa

27 Feb

Postul Mare 2017 – Program liturgic

25 Feb

Intrăm în Postul Sfintelor Paști

De mâine, din Duminica Izgonirii lui Adam din Rai, începe urcușul nostru către Paștile Învierii!
Folos, bucurie și întărire în rugăciune
să rânduiască tuturor, Domnul!
Post binecuvântat!
🕊⛪️🍃💫

(icoane pictate de soții Ioan Popa și Camelia Ionescu Popa)

24 Feb

Bucuria cuvântului

“Omul puternic nu este doar un învingător al răului, ci, mai presus de toate, este un purtător al bucuriei.”
Savatie Baștovoi

20 Feb

Înțelepciunea cuvântului

Înțelepciunea zilei…și nu numai a zilei🕊

“Nu pofti să auzi păcatele niciunui om, ca să nu se lipească vreunul de inima ta.”
Sf. Voievod Neagoe Basarab

19 Feb

Duminica Înfricoșătoarei Judecăți

Duminica Înfricoşătoarei Judecăţi, Matei 25, 31-46
💫🕊💫🕊💫🕊💫🕊💫🕊💫🕊💫
“Fă binele şi împrăştie-l în lume şi, cu siguranţă, copiii tăi îl vor găsi.”

18 Feb

Moșii de iarnă(18 februarie)

Astăzi în parohie💫🌿⛪️
Moșii de iarnă – Pomenirea adormiților.
Dumnezeu să’i ierte!

16 Feb

Ortodoxia este o TAINĂ

🌱💫🌱🕊🌱💫🌱
“Ortodoxia nu este nici pentru şovăielnici, nici pentru relaxaţi, pentru că este o taină. Aş da dovadă de o lipsă înspăimântătoare de gust să vă dovedesc că Dumnezeu există – nu mă interesează acest demers. Dacă Dumnezeu ar fi sesizabil simţurilor mele, m-ar lăsa indiferent. Eu nu vreau să mai exist, ci să trec dincolo de existenţă.”
🌱💫🌱🕊🌱💫🌱
Ieromonahul Simeon Grigoriatul(Sf. Munte)

15 Feb

Ne apropiem de Postul Paștilor…

“A-l judeca pe pãcãtos raportându-l doar la pãcatele sale înseamnã a-L exclude pe Dumnezeu din viața lui. Sfinții arătau întotdeauna atâta îngăduință pentru că vedeau în toate doar un început, un început pe care Dumnezeu, conlucrând cu omul, îl poate desăvârși. A fi sfânt înseamnă a ști să vezi în ce constă acest început în fiecare om și să-l încurajezi, dar mai ales, să fii cu mare băgare de seamă ca să nu-l stingi.”
Savatie Baștovoi

01 Feb

2 februarie, Întâmpinarea Domnului

🌷🌺🌷🌸🌷🌺🌷
“Cel Ce cu naşterea Ta ai sfinţit pântecele Fecioarei şi mâinile Dreptului Simeon care Te-au întâmpinat acum le-ai binecuvântat şi precum se cuvenea ne-ai mântuit pe noi, Hristoase Dumnezeule, împacă lumea ce se găseşte în războaie şi întăreşte Biserica pe care o ai iubit, Unule Iubitorule de oameni.”
🌹🌺🌹🌸🌹🌺🌹

04 Ene

Ninge…în ianuarie

04 Ene

Botezul Domnului

❄️🌟❄️🌟❄️🌟❄️🌟❄️🌟❄️🌟❄️🌟❄️
“Arătatu-Te-ai astăzi lumii şi Lu­mina Ta, Doamne, s-a însemnat peste noi, care cu cunoştinţă Te lăudăm. Venit-ai şi Te-ai arătat, Lumina Cea Neapropiată.” Condac la Botezul Domnului(6 ianuarie)
❄️🌟❄️🌟❄️🌟❄️🌟❄️🌟❄️🌟❄️🌟❄️

03 Ene

Program liturgic Boboteaza 2017

Vineri, 06 ianuarie, Botezul Domnului (Bobotează)
ora 10,00 – Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie / Agheasma Mare

Sâmbătă, 07 ianuarie, Sf. Ioan Botezătorul (Crăciunul pe calendarul vechi)
ora 10,00 – Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie.

Începând cu 02.01.2017 până pe 14.01.2017 vom merge cu Boboteaza (sfințirea caselor).

Duminică, 08 ianuarie
ora 8,00 – Utrenia
ora 9.45 – Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie

La mulți și spornici ani!
Pr. Mihai Solomon

01 Ene

Prima zi a Noului An 2017

In prima zi a Anului Nou 2017!
Să trăiți, să înfloriți…💫✨

01 Ene

Noaptea dintre ani în comunitate

Girona 31 decembrie 2016 💫
1 ianuarie 2017
Noaptea dintre ani…la parohia noastră☺
💫✨🌟🎉
Mulțumim tuturor celor care au ajuns la rugăciunile de mulțumire pentru anul care tocmai s’a sfârșit și pentru noul an în care am pășit!
Domnul să binecuvinteze pe fiecare și să ne fie viața o nesfârșită Sfântă Liturghie!
La mulți ani frumoși și buni!🌟✨💫🎉

31 Dic

Noaptea Sf. Ierarh Vasilie cel Mare

Anul Nou…dar de fapt noaptea
💫Sf. Ierarh Vasilie cel Mare💫!
Să nu’l uităm și cu mare cinste să’l prăznuim!
La mulți ani binecuvântați!
💫✨💫✨💫✨💫✨💫✨💫✨💫✨💫

31 Dic

La finalul încă unui an

În prag de An Nou, cu gândul la…Aproapele🌟

💫✨🌟✨💫✨🌟✨💫✨🌟💫
“Să încercăm să avem acea odihnă a lui Hristos înlăuntrul nostru! Căci în cele din urmă, toată zbaterea noastră, tot cuvântul nostru nu este decât pentru lucrul acesta și spre aceasta ne silim: să-L odihnim pe Dumnezeu. Și dacă eu Îl odihnesc pe Dumnezeu, atunci și eu mă odihnesc în Dumnezeu și îl odihnesc pe aproapele.

Sunt pentru cel de lângă mine pace, bucurie și lumină. Să ne ajute Bunul Dumnezeu ca să înțelegem și să împlinim.”

Arhimandrit Melchisedec Velnic, starețul Mănăstirii Putna
💫✨🌟✨💫✨🌟✨💫✨🌟✨💫

26 Dic

Bună sara…

25 Dic

Hristos S’a nãscut!

Hristos S’a născut! Adevărat S’a născut!
💫✨💫✨💫✨💫✨💫✨💫✨
Χριστός Ετέχθη! Αληθώς Ετέχθη!
✨💫✨💫✨💫✨💫✨💫✨💫
Christ is Born! Indeed He is Born!

 

 

 

25 Dic

Crăciunul 2016

Girona, 25 decembrie 2016, Crăciunul

💫🎄
Hristos S’a născut!
Crăciunul ne’a sosit și’n această iarnă blândă gironină!
L’am întâmpinat cu rugăciune în Sfânta și Dumnezeiască Liturghie, ne’am colindat unii pe alții, ne’am bucurat alături de cei mici și mari ai parohiei, și’apoi cu sufletul cald am pornit fiecare spre casa sa, unde dinnou în familie am prăznuit!
Domnul să binecuvinteze pe fiecare credincios al parohiei noastre de la Girona, Domnul să bucure inima tuturor celor ai căror pași s’au îndreptat și azi la Praznicul Nașterii Pruncului Hristos, Domnul să miluiască pe toți cei care au jertfit din puținul lor și’au ales să’mpartă cu…Aproapele!
Și cum de Crăciun se primesc daruri, parohia noastră primea ieri, chiar în Ajun, vestea cea bună a sosirii celor 8 icoane ale Sf. Apostoli(din cele 12 în total , ultimele 4 sosind după Bobotează), icoane care vor completa catapeteasma.
Mulțumind celor doi ai noștri iconari minunați, frații gemeni Cezar și Romeo Udrea, rugăm pe Domnul să le binecuvinteze mâinile și să le sporească darul zugrăvirii de icoana autentică, bizantină.
Întru mulți ani frumoși și buni!
Crăciun cu bucurie!
💫🎄

23 Dic

💫Crãciunul…la poarta inimilor💫

“Steaua a arătat magilor pe Cuvântul, Cel Ce a venit să oprească păcatul. Pe Cel Milostiv în peşteră săracă şi în scutece văzându-L ei înfăşat, s-au bucurat de El, ca de un Om şi Domn.” 🌟

img_9809

22 Dic

Și cu toți s’au bucurat!

🌟💫✨
“Și cu toți s’au bucurat
Pe Hristos dacă’au aflat
Cu daruri s’au închinat
Ca unui Mare-mpărat.”
🌟💫✨

img_9567

22 Dic

Pregătiri de Crăciun

Acasă…la Girona ????????????
Pași pân’la Crăciun…mai rămân câteva zile…????????????

Mulțumim tuturor familiilor care și acest an au dăruit din puținul lor, pentru bucuria celor mici ai parohiei noastre dragi!
????????????

4

15589783_1298995730161118_3352718777601169688_n

15621615_1297861316941226_8490452779062722041_n

15622727_1297861276941230_3715462939322007247_n

15665853_1297861286941229_7134331974763442128_n

19 Dic

Hristos S’a născut! Praznic luminos!

Praznicul Nașterii Domnului să vă dăruiască inimilor, bucuria heruvimilor, liniștea serafimilor, alinarea sfinților, dragostea nesfârșită a Maicii Celui fără de’nceput!

????✨????Hristos S’a născut! Sărbători binecuvântate! La mulți ani! Pr. Mihai, Camelia si Tudor

img_9504

19 Dic

Praznicul Crăciunului – Program liturgic

img_7966

Sâmbătă 24 decembrie, Ajunul Crăciunului
Vom trece ca în fiecare an pe la casele dvs cu Icoana Nașterii Domnului
Biserica va fi deschisă între orele 16.00 – 18.00 pentru toți cei care doriți să aduceți punguțele cu dulciuri și fructe, ca daruri pentru copiii parohiei.

Duminică, 25 decembrie, Crăciunul
Praznicul Nașterii Domnului
08.00h, Utrenia
09.45h, Sfânta Liturghie
12.00h, Concertul tradițional de colinde

Luni, 26 decembrie, Crăciunul
Soborul Maicii Domnului
10.00h, Sfânta Liturghie

Marți, 27 decembrie, Crăciunul
Sf.Apostol Întâiul Mucenic și Arhidiacon Ștefan
10.00h, Sfânta Liturghie

Sâmbătă, 31 decembrie, Ajunul Anului Nou
21.00h, Vecernie – Rugăciune de mulţumire pentru Ajunul Anului Nou 2017

Duminică, 1 ianuarie 2017, Sf.Ier.Vasilie cel Mare, Anul Nou
10.00, Sfânta Liturghie

Începând cu ziua 2 ianuarie până în 5 ianuarie(Ajunul Bobotezei)
vom trece pe la casele fiecăruia pentru binecuvântare cu apă sfințită.

Tuturor vă dorim să vă dăruiască Domnul, zile binecuvântate atât la Praznicul Crăciunului,cât și la Anul Nou și Bobotează!

Să trăiți întru mulți și frumoși ani!

19 Dic

Am pornit să colindăm…

✨🏡🦌☃️
Am pornit să colindăm…

Ne dați ori nu ne dați?
✨🏡🦌☃️

img_9472

img_9422

img_9442

19 Dic

Nouã azi ne-a rãsãrit✨✨✨

✨💫✨
“Nouã azi ne-a rãsãrit
Domnul Iisus Hristos,
Mesia cel mult dorit
Domnul Iisus Hristos.”
✨💫✨

img_9494

img_9492

img_9020

19 Dic

Green 🎄XMas

Spre bucuria…tuturor🎄✨🎄

img_9457

img_9458

img_9479

17 Dic

Mititel înfășățel, în scutec de bumbăcel

????Mititel înfășățel, în scutec de bumbăcel…❄????
Mâine, Duminica dinaintea Nașterii Micului Iisus, mâine să ne îndreptăm pașii la Sf. Liturghie! ❄????

15590548_1292677710792920_3512673879452276207_n

15589629_1292677810792910_6366115185004564761_n

15401042_1292677880792903_2027177133588067103_n

17 Dic

Spre bucuria copiilor…☃și nu numai!

15492464_1292351550825536_3816721162981772057_n

15492519_1292351554158869_7974002578520826614_n

15542203_1292351547492203_1136457995921917210_n

15589557_1292351380825553_1288596115294402154_n